Pasteur vs Bernard

Bernard was right, the germ is nothing – the milieu [the environment within] is everything.” – Louis Pasteur (on his deathbed)
(Bernard had gelijk, de bacterie is niets, de interne omgeving is alles)

Bestrijding van bacteriën
Over de bestrijding van bacteriën doen al heel lang twee tegenstrijdige theorieën de ronde. En beide kampen hebben veel data verzameld om hun theorie te staven. Globaal gezegd is de theorie van Pasteur dat bacteriën ziekten veroorzaken en dat met de bestrijding van de bacterie de ziekte verdwijnt. Deze theorie is omarmd door de medische wetenschap en is de reden dat we vandaag de dag nog alle melk bederven.
Tegelijkertijd was er in Frankrijk nog een theorie, die van Bernard, Bechamp e.a. Deze theorie zegt dat er altijd bacteriën zijn maar dat in een gezond binnenklimaat deze geen kans krijgen om kwaad te doen of een ziekte te ontwikkelen. Pas als het interne systeem verzwakt of vervuild is, krijgen de bacteriën een kans. Pasteur zou onvoldoende wetenschappelijk bewijs hebben gehad om zijn theorie te staven. Dat was toen en nu geen bezwaar om de theorie toch wereldwijd geldig te verklaren. Want de gevonden oplossing werkte meteen. De bovenstaande quote zou Pasteur op zijn sterfbed hebben gezegd en daarmee eigenlijk zijn eigen theorie ongeldig hebben verklaard. De theorie van Bernard en anderen was beter onderbouwd, maar er is niets mee gedaan. Eigenlijk is die theorie vergeten en wordt vooral in alternatieve kringen gehanteerd.

Versterken van het interne systeem
Als we meer stil zouden staan bij de gezondheid van ons hele systeem, dan zouden bacteriën geen kans krijgen. Het is, nu de nood zo hoog is op het gebied van antibiotica, een mooi moment om dit eens verder te onderzoeken. Wie weet wordt dat al gedaan maar dat kon ik niet vinden. Het zou je zelf wel meer in handen geven om gezond te blijven, tenminste voor zover het bacteriën betreft. In een artikel, dat ik vond op het internet wordt het zo uitgelegd (eigen vertaling) “Bijvoorbeeld, we zien vliegen op een mesthoop, en ook andere parasieten. Sommige van deze parasieten zijn mogelijk gevaarlijk en in staat om ziekte te veroorzaken onder gunstige omstandigheden. Als, we echter de mesthoop verwijderen, dan verdwijnen de parasieten tegelijkertijd. Wat denk je is slimmer: ziekte bestrijden door de vliegen dood te slaan of de mesthoop te verwijderen? Dr Julian Baldar.”
Het gezond houden van ons interne leefmilieu zou de bacteriën geen kans geven om toe te slaan. Lijkt dat ook niet logisch?

De beste uitvinding tegen infectieziekten
Weet je wat dat was? Ik zag in een Ted talk dat het moeilijk is voor uitvinders om nog over de uitvindingen van de 20ste eeuw heen te komen. Vooral als je kijkt naar het effect wat die uitvindingen hebben gehad op het dagelijks leven. De beste uitvinding tegen infectieziekten is …. ta, da…. het watercloset met gesloten leidingen. Door de verbeterde hygiëne is die uitvinding erin geslaagd infectieziekten meer terug te dringen, dan medicatie. Als je dan de bovenstaande theorie nog eens bekijkt, lijkt dit wel een logisch puzzelstukje. Ons binnenklimaat in huizen is verbeterd en ziekten zijn enorm terug gedrongen. Nu wordt gezegd dat onze huizen zelfs te schoon zijn en we er beter aan doen met iets minder agressieve schoonmaakmiddelen te werk te gaan. Want je kunt ook dat dus overdrijven en we hebben juist de goede bacteriën nodig.

Author: tineke visscher

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.