Energie van emoties

Wat niet wordt benut wordt verleden tijd – en wat wordt bestreden blijft toekomst. Het creatieve principe van verandering is, daarom, ontspannen kijken naar en je bewust zijn van bestaande tendensen, en je steeds met al je gevoel richten op goede, nieuwe, regenererende functionele patronen. Adi Da Samraj

Emotie is energie-in-beweging
Emoties zijn al een paar keer onderwerp in deze blog geweest. Hoe meer ik er mee bezig ben, hoe meer ik er achter kom, dat emoties de sleutel zijn tot welbevinden, succes en geluk. De insteek is nu: “De energie van emoties om je leven te veranderen” door Michael Sky. Emoties brengen ons de energie om te bewegen, om volledig te leven. Energie stroomt de hele tijd vrij door ons heen. “Al onze emoties manifesteren zich als in-beweging-zijnde (opkomende, vibrerende, zich ophopende, vloeiende, expanderende, bruisende) energie. Wanneer we een gevoel hebben – wat voor gevoel ook – ervaren we een tastbare beweging van vitale energie. De energie die door ons heen gaat bestaat uit het gevoel; deze energie in beweging is emotie.”

Vaak merken wij niets van dit alles. We leven zo in ons hoofd en hebben het contact met het lichaam voor een groot gedeelte afgesloten. Een emotie moet behoorlijk krachtig worden willen wij het opmerken. Een grote woede of angst kunnen we nog wel voelen, daarvan zeggen mensen weleens dat ze er door worden overspoeld. Maar de subtielere emoties van irritatie, ongemak, verveling merken we vaak niet op. Totdat we ineens een zak drop hebben leeggegeten of thuis uitvallen tegen kinderen of partner. Maar het moment van de emotie ontgaat ons vaak.

Moeilijke of makkelijke emoties
Nu is er volgens Michael Sky een verschil in positieve emoties en negatieve emoties. Positieve emoties “doen zich voor als bewegingen van vitale energie ter ondersteuning van ons creatieve doel en proces én als signalen die van moment tot moment onze daadwerkelijke vooruitgang in het leven aangeven”. Negatieve emoties “dienen zich aan wanneer we niet alles accepteren wat er gebeurt, waartoe ook onze energie-in-beweging behoort.” Maar in zijn visie hebben alle emoties een functie en kunnen we eigenlijk niet spreken van positief of negatief. Een emotie is altijd passend bij de situatie en wij ervaren ze als makkelijk of moeilijk.

Ideaal leven
Ons leven zou moeiteloos verlopen of in onze ogen ideaal zijn als we ons met deze energie-in-beweging zouden verbinden. “Je accepteert de directe beweging van vitale energie, je reageert op de juiste manier, je gebruikt de energie en valt dan terug op de tinteling van louter welbevinden. Alle emoties komen zonder moeite en je gebruikt de energie op een adequate manier. Naar zo’n leven zullen wij tevergeefs zoeken.” Door opvoeding, opleiding en culturele normen is “de kans dat iemand volwassen wordt met een gezond, functionerend emotioneel systeem zo goed als nihil”.

Er is hoop
Er is wel hoop voor mensen, die zich weer bewust worden van verdrongen emoties en ze leren objectief waar te nemen. De eerste stap is erkennen dat je de emoties hebt. Dat je ze niet leuk vindt of er moeite mee hebt. Maar Michael Sky voegt daar nog iets aan toe. Volgende keer meer.

Rode draad

respecteer jezelf Robert Tew (Respecteer jezelf genoeg om weg te lopen van alles wat je niet langer dient, laat groeien of gelukkig maakt)

De rode draad in dit blog
Ik ben nu een half jaar dit blog aan het schrijven en langzaam ontstaat er toch een lijn. Maar voor wie er nu invalt, is dat misschien nog niet zo duidelijk. Dus vandaag probeer ik de rode draad zichtbaar te maken. Mijn zoektocht naar beter ontstond vanuit een klacht. Maar voor mij was het niet genoeg als het symptoom werd onderdrukt. Paradoxaal genoeg lijkt het dus dat mijn verlangen naar beter de ziekte in stand houdt. Want de symptomen zijn er nu nog, soms erger, soms minder erg. Dus wat versta ik dan onder beter? Beter dan het was? Beter dan de gemiddelde patiënt met deze ziekte? Beter zonder medicatie?
Nee, als het goed is komt er wel een ja op die vragen, maar het belangrijkste is dat ik de kern van de ziekte begrijp en dan op alle niveaus aan beter worden kan werken. Zo kan ik nu al voelen dat het beter met me gaat, ook al lijkt het niet zo. Voor mij is het van belang dat ik mezelf en de klachten leer kennen en accepteren. Want je kunt alleen iets veranderen wat je erkent.

De niveaus van gezondheid, volgens dr. Phil, zijn:
1. fysiek
2. mentaal
3. psychologisch
4. emotioneel
5. relationeel
6. spiritueel

Gezondheid is meer dan de afwezigheid van symptomen
Voor mij is gezondheid meer dan de afwezigheid van symptomen. In het algemeen wordt er gedacht dat ziekte en lijden geen zin hebben. Ik denk dat we het meeste leren over ons zelf in tijden van tegenslag. Als alles meezit worden we meestal niet uitgedaagd om het beste van onszelf te laten zien. Dan laten we ons heerlijk wegzakken in het comfort en willen we alles laten zoals het is. Soms is er iets nodig om ons weer in beweging te krijgen en verder te groeien. Een fysiek symptoom wil je aandacht vestigen op een onevenwichtigheid in jou en je uitdagen om er iets bij te leren. Ik ben er ook van overtuigd dat lichaam en geest verbonden zijn. Dus een fysiek symptoom kan zijn oorsprong op een ander niveau hebben. Daarom is het belangrijk jezelf helemaal te leren kennen.

Om te onderzoeken op welk niveau de blokkade zit, stelde ik voor om als een detective te werk te gaan. Je krijgt een aanwijzing en je volgt dat spoor. Soms loopt het dood en sommige sporen leveren je juist wel de benodigde informatie op.
Maar er valt nog veel meer over te zeggen. De lijst is verre van compleet. Dus dat komt in de volgende berichten. Maar blijf het volgen als een detective. Als de aanwijzing voor jou niet van toepassing is, ga je verder met een andere.

Het ego is het onware zelf

Ik denk, dus ik ben in de war. – TAO van Poeh

De macht van het ego laten afnemen
Voor vandaag wil ik nog verder ingaan op de rol van het ego. En daarvoor gebruik ik het boek “De kracht van het Nu” van Eckhart Tolle. Hij legt er heel duidelijk in uit hoe we in de war zijn geraakt door ons te vereenzelvigen met het denken. Volgens hem is het van belang dat je het ego herkent en het niet langer de macht laat overnemen. “Je kunt niet vechten tegen het ego en het gevecht winnen, net zoals je niet tegen de duisternis kunt vechten. Het licht van het bewustzijn is alles wat je nodig hebt.” Ons verstand is heel intelligent, maar aan die intelligentie zit ook een waanzinnige kant. Kijk maar naar de geschiedenis van de 20ste eeuw.

Het ego = het onware zelf
Hij gaat verder met de uitleg over het ontstaan van het ego: het onware zelf. Het begint met de woorden “ik” “mij” en “mijn” een onjuiste waarneming van wie je bent. Als je de illusie herkent, zal het oplossen. Als kind leer je jezelf te identificeren door je naam en later stel je “ik” gelijk aan wie je bent. Dan komen er gedachten over mij en mijn bij. Ook later “identificeren de meeste mensen zich helemaal met de onophoudelijke stroom van het verstand, van het dwangmatige denken waarvan het grootste gedeelte zich steeds herhaalt en zinloos is”. Volgens hem is de uitspraak van Descartes “ik denk, dus ik besta” een van de grootste misvattingen. Want je bent niet de denker, maar je kunt waarnemen dat je denkt.

Afgestemd op Radio “Krazy”
In een ander boek wordt het genoemd dat we continue op radio “KRAZY” staan afgesteld en het niet eens weten. We denken dat wij dat zijn. Maar dat is maar een deel van ons. En als je goed zou luisteren, dan is hetgeen je hoort ook niet altijd het beste voor je en soms zelfs schadelijk. Dus we horen constant commentaar, “een stem in het hoofd”. Verder is het egoïstische verstand volkomen geconditioneerd door het verleden. “Een van de meest fundamentele structuren van het verstand waardoor het ego zich kan manifesteren is identificatie. …. Een van de meest fundamentele niveaus van identificatie is die met dingen..” Omdat het hebben van dingen ons nooit echt kan geven wat we willen, blijven we streven naar meer. “Het onbeheerste streven naar meer, naar eindeloze groei, is een stoornis en een ziekte.”

Bewust worden van de gevangenschap van het ego
Het ego (het onware zelf) heeft ons denken overgenomen en houdt ons gevangen door de focus op het verleden, automatische patronen, angsten en zorgen en wil altijd iets hebben. Om uit dit gevangen zijn te komen, is het nodig om je bewust te worden van wat binnen jou gebeurt. “Als je het leven dat je bent, niet kunt voelen, ga je waarschijnlijk proberen dat op te vullen met dingen.” Dus ga jezelf observeren, vooral je relatie met dingen die je als ‘mijn’ aanduidt”. Hier volgen vragen die je op weg kunnen helpen, ook uit het boek van Eckhart Tolle.
– Hebben bepaalde dingen een zeker gevoel van belangrijkheid of superioriteit?
– Geeft een gebrek eraan je het gevoel dat je minder bent dan mensen die meer hebben?
– Ben je ontstemd of boos en voel je je op de een of andere manier minder waard als iemand anders meer heeft dan jij of als je iets kwijtraakt dat veel waarde voor je had?

Als je meer wilt weten, Eckhart Tolle heeft ook een cursus over zijn latere boek “Een nieuwe aarde” gegeven dat op youtube beschikbaar is.

Heeft het denken effect op het lichaam?

Een gezonde geest in een gezond lichaam – spreekwoord

Tussen je oren
Met de afgelopen stukjes begaf ik me al op glad ijs. En vandaag wordt het ijs nog gladder. Ik ging al uit van het feit dat het lichaam niet op zich staat. En dat het in staat is te reageren op onze stemmingen en emoties. Vandaag voeg ik daar ook nog het hoofd aan toe. Ik weet dat veel mensen helemaal die richting niet op willen en dat is hun goed recht. Toch vind ik dat ik er hier wat over moet zeggen. Want voor mij is het onbegrijpelijk om dat deel uit te sluiten. Ik was zelf ook verbaasd toen mijn huisarts mij aanraadde om een psycholoog te bezoeken. Er was eigenlijk geen normaler mens dan ik! Dus hoewel ik eerst dacht dat hij zich vergiste heb ik wel naar het advies geluisterd. En ik kwam er achter dat ik wel een heel sterk brein heb, maar dat ik emotioneel toch wel een en ander kon bijleren. Dus voor mij een waardevolle aanvulling. Later in de coachingsopleiding heb ik daar nog meer over geleerd. Dus het uitsluiten dat iets “tussen de oren zit” helpt je niet in je zoektocht om beter te worden. Dan moet je echt alle sporen durven na te gaan.

Wat heeft het denken te maken met je klachten?
Waarom er zo’n lading op het psychische deel zit? Het heeft vast te maken met in controle willen zijn. Je wilt doorgaan voor een weldenkend rationeel mens en niet voor een kneus. En wat heeft dat nou te maken met een fysieke aandoening? Dat is al helemaal uitgesloten. Het is ook niet dat iemand bewust iets doet om ziek te worden of bewust iets om het beter worden te vertragen. Zolang we niet bewust zijn, kan een emotie in ons blijven woekeren totdat het lichaam niet anders kan dan het naar buiten brengen. Ik spreek weleens mensen die denken er goed aan te doen om ellende, die hen ooit is overkomen, alleen voor zichzelf te houden. Ze beschrijven het als “er zit een deksel op en het is alleen van mij”. En denken dan dat het klaar is. Netjes opgeborgen en onder controle. Want als de deksel van de put zou worden gehaald, dan denken ze het niet aan te kunnen. En het lichaam is zo eerlijk dat het toch naar voren brengt wat opgelost moet worden. Voor iedereen die zo’n geheime put in zichzelf heeft, raad ik aan om er mee aan de slag te gaan. Je hebt het nl. al overleefd. Het is in je verleden gebeurd. Het kan je niet meer schade toebrengen als je het uit. Maar des te meer als je het in en voor jezelf verborgen houdt.